List en Bedrog Arts en Wetenschap Dodelijk vaccin Corona bedrog Angst The Great Reset Het manifest Transhumanisme Code ROOD De nieuwe wereld Corrupte Censuur

Het vraagt kracht en moed
om jouw waarheid te leven
 in een wereld
die gericht is op angst.
Liefde en vrijheid verbindt

Hoe creëren we een betere wereld?

Het ego is ongeduldig,
wetend dat de tijd
beperkt is.
De ziel is geduldig,
wetend dat hij eeuwig is.

wetend dat hij eeuwig is.

SKW De Cluft

Dat onze kostbare planeet op velerlei wijze wordt bedreigd, is wel duidelijk: klimaatverandering, terrorisme, het toenemend aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en overstromingen, een enorm vluchtelingenprobleem, religieuze conflicten, hongersnoden, mondialisering, epidemieën. De wereldmachten vechten een grote oorlog uit, bepaald door geopolitieke, strategische en economische belangen.

Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen worden door de transhumanisten gezien als producten van het brein, die gedownload kunnen worden naar een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat volgens hen een ‘spirituele machine’ en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, ‘transhumane’ mens als een god heersen over zijn eigen lot. Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI).

Kunnen een aantal atoombommen onze hele planeet op gruwelijke wijze vernietigen, de ideologie en de toepassing van het transhumanisme verbergen de reële mogelijkheid in zich om een einde te maken aan het verschijnsel mens. Worden al duizenden dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, nu is het de mens zelf die rechtstreeks in zijn existentie wordt aangetast. Wetenschappers als de Amerikaan Ray Kurzweil, hoogleraar futurologie, technisch directeur van Google en topadviseur van DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) en de Rus Dimitry Itskov, bekend om zijn ‘Avatarproject’, trachten via de meest geavanceerde technologie de mens om te vormen tot een cyborg. In het transhumanisme staan nanotechnologie, biotechnologie, synthetische biologie, genetica, eugenetica, genetic engineering, informatietechnologie, cognitieve wetenschappen (neuro- en hersenwetenschap) en vooral robotica en artificiële intelligentie (AI) centraal. In zijn boek The Age of Spiritual Machines tovert Kurzweil ons het nieuwe mens-zijn voor in een ontgoddelijkte nieuwe wereldorde, waarbij de mens in een onsterfelijke ‘spirituele machine’ is veranderd… >>>

 TRANSHUMANISME.


Einde van de menselijke soort?
Dit artikel verscheen in het Reformatorisch Dagblad

Minder bekend is het sluipende gevaar van het transhumanisme, dat achter de schermen door talloze wetenschappers wordt ontwikkeld en oude wortels heeft. Zo is bijvoorbeeld van de zoöloog en auteur Julian Huxley (1887-1975) de uitspraak afkomstig: ‘De menselijke soort kan zichzelf transcenderen als ze dit wenst – niet alleen sporadisch, een individu hier en een individu daar, maar als geheel, als mensheid. We hebben een naam voor dit nieuwe geloof nodig. Misschien is transhumanisme een goede naam: de mens blijft mens, maar transcendeert zichzelf door nieuwe mogelijkheden te realiseren vanuit en voor zijn menselijke natuur.’

 TRANSHUMANISME

Einde van de menselijke soort?

Volgens astrofysicus Stephen Hawking kan de ontwikkeling van volledige artificiële intelligentie wel eens het einde van het menselijk ras betekenen

Het transhumanisme wordt intensief gesteund door o.a. banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (o.a. genetica en eugenetica), dubieuze stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (o.a. IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. Er zijn miljarden mee gemoeid.


Brief aan de redactie van de NOS

Farmaceuten krijgen immuniteit tegen rechtszaken voor schadelijke bijwerkingen


Op weg naar het totalitaire systeem

 TRANSHUMANISME.
Einde van de menselijke soort?

We wensen je dat je het leven gaat leven waar je van droomt en je omgeving inspireert hetzelfde te doen. Samen zijn we de verandering waar we allemaal zo naar verlangen..

Hoe creëren we een betere wereld?

Het grote gevaar is niet dat computers gaan denken als mensen, maar dat mensen gaan denken als computers.

Ga weg met dat dodelijk vaccin!

Een corona-vaccin op basis van genetische manipulatie kan een dramatische menselijke catastrofe veroorzaken.