List en Bedrog Arts en Wetenschap Dodelijk vaccin Corona bedrog Angst The Great Reset Het manifest Transhumanisme Code ROOD De nieuwe wereld Corrupte Censuur

Het vraagt kracht en moed
om jouw waarheid te leven
 in een wereld
die gericht is op angst.
Liefde en vrijheid verbindt

Hoe creëren we een betere wereld?

Het ego is ongeduldig,
wetend dat de tijd
beperkt is.
De ziel is geduldig,
wetend dat hij eeuwig is.

wetend dat hij eeuwig is.

SKW De Cluft

De Website wordt op dit moment geheel vernieuwd. De tekst achter de links zijn tijdens deze ontwikkelingsfase niet altijd zichtbaar.

Wij hopen zo snel mogelijk weer volledig on-line te zijn.
Onze welgemeende excuses voor dit ongemak

Hartelijke groet,
Harry van den Berg.


Hoe creëren we een betere wereld?

We wensen je dat je het leven gaat leven waar je van droomt en je omgeving inspireert hetzelfde te doen. Samen zijn we de verandering waar we allemaal zo naar verlangen..

Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou: het loslaten van de last die je met je meedraagt.

Het ego gedijt als er een probleem is. Want waar ego is, is altijd een probleem. Daarom is de afwezigheid van problemen voor het ego een groot probleem.

Vergeving is niet een taak voor het ego. Vergeving is de afwezigheid van het ego.

Het manifest van Marcel Messing

Dit betreft zoveel gevoelige informatie dat het zomaar verwijderd kan worden van internet
Waarom dit manifest?


Dit manifest tracht in het kort een aantal zaken aan het licht te brengen die de bestaande machtselite liever verborgen (Lt. occultus)wil houden, zodat gewone mensen zoals u en ik onwetend zouden blijven van wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt.

Zonder enige kennis van het occulte kan mijns inziens de wereldgeschiedenis niet doorgrond worden. Dit manifest is Emiel Zola’s J’accuse (1898) voor onze tijd en de voorpublicatie van een boek dat nog instatu nascendi verkeert en dat een uitgebreid notenapparaat en literatuuroverzicht zal bevatten.

(niet primair vanwege de coronapandemie, maar om wat er onder deze dekmantel schuilgaat)

CODE ROOD: ALARM!  MENSHEID EN PLANEET AARDE IN GEVAAR

Burgerlijke ongehoorzaamheid


In de situatie waarin we nu als mensheid verkeren, wordt uitgebreid in dit Manifest beschreven, is mijns inziens verzet in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid volkomen gerechtvaardigd. We staan waarschijnlijk voor de zwaarste krachtproef ooit, die we alleen maar kunnen doorstaan met geestkracht en als we ons laten leiden door inzicht en wijsheid. Het is te hopen dat velen zullen opstaan en creatieve acties gaan ontwikkelen, die op een geweldloze en waardige wijze plaatsvinden, goed georganiseerd worden en waarbij alle lagen van de bevolking betrokken worden.

Charismatische leiders als Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sri Aurobindo (op oudere leeftijd), Thich Nhat Hanh, Henri David Thoreau en vele anderen hebben de grote kracht van geweldloosheid en burgerlijke ongehoor-zaamheid getoond. Dat zien we op dit moment bij onder andere Robert Kennedy in Amerika, Vandana Shiva in India, David Icke in Engeland, moedige artsen, oprechte wetenschappers, politici en journalisten…Die zijn er ook!


 
‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.’
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1

Decimering wereldbevolking, eugenetica en genetische manipulatie
William Gates, de vader van Bill Gates, was een prominent leider van het ‘Planned Parenthood Project’ van de Rockefeller Foundation.

Dit project staat decimering van minimaal de helft van de wereldbevolking voor. In plaats van een ethische familieplanning wil het de bevolking in arme landen decimeren met gebruikmaking van farmaceutische producten als vaccins en besmette voorbehoedsmiddelen.

De familie Gates en de Rockefellers zijn namelijk ‘erg ongerust’ over het snel stijgende aantal mensen op de wereld.Op de mysterieuze ‘Georgia Guidestones’ staat geschreven dat er niet meer dan 500 miljoen mensen zouden mogen overblijven.

Door middel van het uit het nazisme overgenomen eugeneticaprogramma en de door Monsanto genetisch gemanipuleerde zaden heeft de machtselite al heel wat ‘bereikt’. Miljoenen mensen zijn al onvruchtbaar gemaakt.

Een korte tijd had multimiljardair en filantroop George Soros, een van de invloedrijkste handelaren in aandelenpakketten ter wereld, een zeer groot aandelenpakket van Monsanto in handen.

Deze kampioen aankoper en doorverkoper van aandelenpakketten heeft maar één doel: nog meer winst maken. De door hem opgerichte ‘Open Society’ verbergt veel duistere zaken. Als pater familias van de Soros-clan stuurt hij nogal wat Sorosjes aan om ook ‘aan filantropie te doen’. Merkwaardig toch, dat dit soort miljardairs-filantropen zich nooit afvraagt of er niet te veel van hún soort op aarde is

George Soros, wiens eigenlijke naam George Schwarz was voordat hij zich in Hongarije vestigde, is een éminence grise in de oorspronkelijke betekenis van het woord: iemand die achter de schermen invloed uitoefent. Een grootmeester op het wereldschaakbord. Minder bekend is dat hij tot de dag van vandaag een groot voorstander is van decimering van de wereldbevolking, en dit in nauwe relatie met een aantal farmaceutische bedrijven.


Verder staat hij op goede voet met de Rothschilds, was medefinancier van de ‘Arabische lente’, kent een aantal nazi’s en heeft een grote invloed in Georgië en Oekraïne.


Hij speelt een grote rol bij de instandhouding van nogal wat klimaatleugens en is betrokken bij de internationale vluchtelingenstroom die momenteel vele landen volkomen ontregelt.


Zijn ‘Open Society’, die overigens niets te maken heeft met een open samenleving, is qua ideeëngoed voor een deel geïnspireerd door het bekende werk van de door hem bewonderde twintigste-eeuwse Oostenrijks-Engelse wijsgeer en kritisch rationalist Karl Rainer Popper, auteur van The Open Society and its Enemies.

Waarom dit manifest?

Dit manifest tracht in het kort een aantal zaken aan het licht te brengen die de bestaande machtselite liever verborgen (Lt. occultus) wil houden, zodat gewone mensen zoals u en ik onwetend zouden blijven van wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt. Zonder enige kennis van het occulte kan mijns inziens de wereldgeschiedenis niet doorgrond worden.

Dit manifest is Emiel Zola’s J’accuse (1898) voor onze tijd en de voorpublicatie van een boek dat nog in statu nascendi verkeert en dat een uitgebreid notenapparaat en literatuuroverzicht zal bevatten.

Lees hier het complete manifest >>>

Is verzet in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd?

HET FILOSOFISCH CAFÉ | VAN DYSTOPISCHE SCIENCE FICTION NAAR ACTUELE MATERIE: THE MATRIX 1999-2020THE MATRIX WAS VOORAL DYSTOPISCHE SCIENCEFICTION TOEN HET UITKWAM. ANNO 2020 LIJKT HET STEEDS ACCURATER. AI NEEMT STEEDS MEER OVER IN ONZE MAATSCHAPPIJ, DE MENSHEID IS VERSLAAFD AAN DE NEPWERELD VAN HET INTERNET EN TECHBEDRIJVEN ZUIGEN ALLE INFORMATIE UIT ONS, ALSOF WE MENSELIJKE BATTERIJEN ZIJN DIE HUN SYSTEMEN VOEDEN. MOETEN WE ONS, IN NAVOLGING VAN NEO EN MORPHEUS, TEGEN ONZE VERSMELTING MET ‘DE MACHINES’ BLIJVEN VERZETTEN? OF WORDT HET TIJD VOOR EEN ‘GELUKKIG CYNISME’, WAARIN WE DE BLAUWE PIL NEMEN EN LIEVER IN ZALIGE ONWETENDHEID BLIJVEN? FILOSOOF JOS DE MUL (ERASMUS UNIVERSITEIT) OVER HET STEEDS REËLERE TOEKOMSTSCENARIO VAN THE MATRIX, EN OF DAT ERG IS.
HTTPS://SG.TUDELFT.NL/EVENT/HET-FILOSOFISCH-CAFE-VAN-DYSTOPISCHE-SCIENCE-FICTION-NAAR-ACTUELE-MATERIE-THE-MATRIX-1999-2020-2/

We wensen je dat je het leven gaat leven waar je van droomt en je omgeving inspireert hetzelfde te doen. Samen zijn we de verandering waar we allemaal zo naar verlangen..

Hoe creëren we een betere wereld?

Het grote gevaar is niet dat computers gaan denken als mensen, maar dat mensen gaan denken als computers.

Ga weg met dat dodelijk vaccin!

Een corona-vaccin op basis van genetische manipulatie kan een dramatische menselijke catastrofe veroorzaken.